Dịch Vụ Bàn Giao Hoàn Thiện Trọn Gói

Website Omnichannel by Haravan

Dịch vụ hoàn thiện Website sẵn sàng kinh doanh dựa trên nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp

1- Hệ thống bán hàng đa kênh Omnichannel

Lựa chọn gói giải pháp quản lý kinh doanh phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp

Các gói giá, bao gồm:

2- Hoàn thiện website, kênh giao tiếp chính thức và bán hàng

Giao diện website đóng vai trò đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất, giúp bán hàng đa kênh hiệu quả hơn

Chọn 1 giao diện được thiết kế tối ưu cho bán hàng online với chi phí tối ưu nhất với lựa chọn

Hoàn thiện Website (Setup và hoàn thiện các cấu hình, nội dung cần có để Website vận hành)

3- Hoàn tất sẵn sàng kinh doanh

Website cần được rà soát và đảm bảo các tiêu chuẩn về vận hành để sẵn sàng hoạt động kinh doanh

Các lựa chọn, bao gồm:

Tính năng, bao gồm:

Rà soát toàn bộ các checklist để đảm bảo việc bắt đầu kinh doanh được sẵn sàng, xem chi tiết

  • Các kết nối thanh toán và vận chuyển hoạt động ổn định
  • Các công thức tính phí vận chuyển được setup đúng
  • Các tham số đo lường traffic được gắn và hoạt động
  • Các kết nối với các hệ thống bận hành chung omnichannel hoạt động đúng: kết nối sàn (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok), kết nối hệ thống POS, kết nối hệ thống gửi tin nhắn: SMS, Zalo, Facebook
  • Đội ngũ vận hành của Brand tự chủ và tuỳ chỉnh được giao diện khi mình cần
  • Đội ngũ của Brand hiểu và vận hành được hệ thống xử lý đơn hàng: Đơn hàng, vận chuyển/đối soát, quản lý tồn kho, và các đầu mối hỗ trợ khi có sự cố
  • Cuối cùng, tất cả cần liền mạch, cân đối và trơn tru
  • Hỗ trợ nhanh trong chiến dịch golive của Brand

4 - Chạy chiến dịch marketing cho golive website

Summary

Hệ thống bán hàng đa kênh Omnichannel

0 VNĐ

Bạn chưa chọn gói giá0 VNĐ

Hoàn thiện website, kênh giao tiếp chính thức và bán hàng

0 VNĐ

Giao diện được thiết kế tối ưu cho bán hàng online

0 VNĐ

Hoàn thiện Website

0 VNĐ

Hoàn tất sẵn sàng kinh doanh

0 VNĐ

Bạn chưa chọn gói giá0 VNĐ

Chạy chiến dịch marketing cho golive website

0 VNĐ

Bạn chưa chọn gói giá0 VNĐ

Tạm tính 0 VNĐ

Tổng cộng 0 VNĐ