Dịch vụ Hạ tầng & Tích hợp

Dịch vụ nâng cấp hạ tầng Premium by Haravan

Dịch vụ Hạ tầng Premium là dịch vụ mở rộng định mức truy cập tốc độ cao cho mỗi website, và hạ tầng được phân luồng ưu tiên để tối ưu tốc độ load trang

5,000,000₫

Dịch vụ tích hợp Haravan với hệ thống khác by Techmodule Việt

Sử dụng nền tảng tích hợp dữ liệu để TECHMODULE VIỆT kết nối Haravan Admin với các hệ thống khác nhằm mục đích đồng bộ dữ liệu với các tác vụ đồng bộ được thiết lập theo nhu cầu của khách hàng. 

24,000,000₫