Dịch vụ hạ tầng & tích hợp (Đối tác Haravan)

Dịch vụ tích hợp Haravan với hệ thống khác by Techmodule Việt

Sử dụng nền tảng tích hợp dữ liệu để TECHMODULE VIỆT kết nối Haravan Admin với các hệ thống khác nhằm mục đích đồng bộ dữ liệu với các tác vụ đồng bộ được thiết lập theo nhu cầu của khách hàng. 

24,000,000₫

Giải pháp tích hợp các Website Haravan by TECHMODULE VIỆT

Sử dụng nền tảng tích hợp dữ liệu TECHMODULE VIỆT kết nối các hệ thống Admin Haravan nhằm mục đích đồng bộ dữ liệu với các tác vụ đồng bộ được thiết lập theo nhu cầu của khách hàng. 

36,000,000₫