Giải pháp tích hợp các Website Haravan by TECHMODULE VIỆT

Giải pháp tích hợp các Website Haravan by TECHMODULE VIỆT

Phí sử dụng: 36,000,000₫

Sử dụng nền tảng tích hợp dữ liệu TECHMODULE VIỆT kết nối các hệ thống Admin Haravan nhằm mục đích đồng bộ dữ liệu với các tác vụ đồng bộ được thiết lập theo nhu cầu của khách hàng. 

Thông tin liên hệ

Chi tiết dịch vụ

1. Mô tả dịch vụ 

Sử dụng nền tảng tích hợp dữ liệu để TECHMODULE VIỆT kết nối các hệ thống Admin Haravan nhằm mục đích đồng bộ dữ liệu với các tác vụ đồng bộ được thiết lập theo nhu cầu của khách hàng. 

 

2. Vấn đề thường gặp 

 • Khách hàng kinh doanh vận hành nhiều ngành nghề với nhiều admin Haravan 

 • Đang có nhu cầu muốn đổ dữ liệu data về một admin để thống nhất, quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả

 • Thông tin tồn kho sản phẩm muốn quản lý tập trung tại một admin và đồng bộ qua các admin khác kịp thời 

 

3. Rule đồng bộ dữ liệu

Luồng đồng bộ chi tiết : 

 

4. Quy trình triển khai 

 • Phân tích nhu cầu:  tiến hành phân tích và tiếp nhận 

 • nhu cầu tích hợp của khách hàng về thông tin đồng bộ mong muốn 

 • Lập kế hoạch triển khai:  lên kế hoạch triển khai đồng bộ dữ liệu thông qua các thông tin khách hàng cung cấp và tiến hành đề xuất phương án đồng bộ đã được thống nhất 

 • Tích hợp hệ thống:  tiến hành tích hợp hệ thống theo phương án triển khai đã được thống nhất bao gồm các trường dữ liệu về Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng, Kho hàng . Tiến hành cài đặt và kiểm thử trên môi trường test cùng với khách hàng kiểm duyệt để tích hợp hợp đúng nhu cầu

 • Vận hành & Golive:  kết hợp cùng khách hàng triển khai vận hành tích hợp trên môi trường sản phẩm thực tế.

 • Nghiệm thu: Tiến hành nghiệm thu dự án đã hoàn thành 

Quy trình triển khai chi tiết xem tại : LINK 


5. Chi phí dịch vụ : 

Lưu ý: Kết nối tối đa 5 Admin Haravan, liên hệ để được báo phí sinh chi tiết cho kết nối admin thứ 6 trở lên

 

6. Chính sách bảo hành - bảo trì hệ thống 

 • Cam kết uptime 99%

 • Responsed time : 2h làm việc

 

7. Thông tin liên hệ tư vấn 

 • Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong 2h làm việc

 • Mail : services@haravan.com