Giải pháp chuyển đổi và tích hợp

Chuyển dữ liệu từ hệ thống khác sang Haravan by Bigpen

Bạn mất nhiều thời gian copy hình ảnh, mô tả sản phẩm, đăng sản phẩm lên website. Dịch vụ “Chuyển dữ liệu website” của Haravan là dành cho bạn! 

6,500,000₫

Dịch vụ tích hợp Haravan với hệ thống khác by Techmodule Việt

Sử dụng nền tảng tích hợp dữ liệu để TECHMODULE VIỆT kết nối Haravan Admin với các hệ thống khác nhằm mục đích đồng bộ dữ liệu với các tác vụ đồng bộ được thiết lập theo nhu cầu của khách hàng. 

24,000,000₫

Giải pháp tích hợp các Website Haravan by TECHMODULE VIỆT

Sử dụng nền tảng tích hợp dữ liệu TECHMODULE VIỆT kết nối các hệ thống Admin Haravan nhằm mục đích đồng bộ dữ liệu với các tác vụ đồng bộ được thiết lập theo nhu cầu của khách hàng. 

36,000,000₫

Giải pháp tư vấn và chuyển đổi dữ liệu từ KOV sang Haravan by Haravan

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng có thể chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống phần mềm Kiot Việt sang hệ thống quản lý của Haravan một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí 

8,000,000₫